КЛИЕНТЪТ има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока съгласно чл.125 и чл.126 от Закон за защита на потребителите (ЗЗП), когато тя му е доставена при едно от следните условия:

1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

2. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 

  • КЛИЕНТЪТ има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни.

3. КЛИЕНТЪТ има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи и без да посочва причина, да върне получените артикули.

  • Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от DENTALSPACE-BG.COM електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката,телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката
  • Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от DENTALSPACE-BG.COM – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
  • КЛИЕНТЪТ съгласува с представител на DENTALSPACE-BG.COM адреса, на който DENTALSPACE-BG.COM желае да получи обратно стоката;
  • DENTALSPACE-BG.COM си запазва правото да не възстанови заплатената от КЛИЕНТА сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

5. Връщане на платени суми с наложен платеж 

  • Връщането на платени суми с наложен платеж се извършва след заявка на посочения от DENTALSPACE-BG.COM електронен адрес за коренспонденция. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на КЛИЕНТА, на която да бъде възстановена заплатената от КЛИЕНТА сума за стоката. Връщането на суми може да стане и с пощенски запис.

6. Срок за въстановяване на суми, платени с наложен платеж.

  • Съгласно разпоредбите на ЗЗП, DENTALSPACE-BG.COM възстановява на КЛИЕНТА платената сума в срок до 14 дни от датата, на която КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на връщане на стоката.